Zorg op je werk

Heb je op het werk hulp nodig bij één van de volgende zaken?

  • Persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld bij het naar het toilet gaan, eten en drinken of het gebruik van medicijnen of een stoma.
  • Verpleging: als je hulp nodig hebt bij verpleegkundige handelingen. Bijvoorbeeld bij het toedienen van medicijnen of wondverzorging.

Dan kun je gebruik maken van hulp vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Zorg vanuit de AWBZ krijg je niet zomaar. Je hebt bewijs nodig dat je de zorg echt nodig hebt. CIZ of Bureau Jeugdzorg bepalen welke zorg jij nodig hebt.

Meer informatie.