Solliciteren

Je hebt een baan gevonden die je wat lijkt, en nu wil je die baan ook krijgen. Je moet dus solliciteren. Dat gaat eigenlijk bijna altijd hetzelfde.

Stap 1: Je neemt contact op met het bedrijf om meer informatie te krijgen over het bedrijf. Dat kan telefonisch of per e-mail. Soms kun je ook gewoon langsgaan.

Stap 2: Meestal wordt er gevraagd of je eerst een sollicitatiebrief en cv wilt sturen. Dat kan per brief of per e-mail.

Stap 3: Als het goed gaat, word je uitgenodigd voor een gesprek en soms nog voor een tweede gesprek of een test.

Stap 4: vervolgens hoor je telefonisch of per brief dat je het bent geworden of niet.

Stap 5: Samen met de werkgever kijk je of je het eens kunt worden over het salaris en andere voorwaarden zoals reiskosten en vakantie. Als je het eens bent, dan teken je een arbeidsovereenkomst.

 
Over solliciteren kun je veel informatie vinden op werk.nl

Tips voor solliciteren met een ziekte of handicap

Veel jongeren met een beperking vragen zich af wat ze over hun ziekte en handicap moeten vertellen tijdens een sollicitatieprocedure. En hoe ze dat dan het best kunnen doen. We geven antwoord op een aantal veelgestelde vragen over solliciteren met een ziekte of handicap.

Wat moet ik vertellen over mijn ziekte of handicap?

Je moet een werkgever vertellen welke beperkingen jij hebt, die gevolgen hebben voor het werk. Als je door een ziekte veel vaker ziek bent of naar het ziekenhuis moet, dan moet je dat zeggen. Of als je niet alle taken van het werk kunt uitvoeren. Je hoeft dus niet alles over je ziekte te vertellen. Maar vooral wat voor het werk belangrijk is.

 Mag een werkgever vragen naar mijn ziekte of handicap?

Volgens de wet mag een werkgever tijdens een sollicitatiegesprek niet vragen naar jouw gezondheid, je ziekteverleden of jouw ziekteverzuim. Hij mag dan ook niet vragen of je een Wajong of WAO uitkering hebt gehad. Dat mag hij wel doen na afloop van de proeftijd. Als dat zo is, heeft de werkgever namelijk recht op subsidies. Je hoeft dan alleen te zeggen of je zo'n uitkering hebt gehad.  

In de praktijk komt het natuurlijk wel voor dat werkgevers vragen naar jouw ziekte of handicap. Zeker als het een zichtbare handicap is. Bedenk vooraf wat je dan wilt vertellen. Heb je geen zichtbare handicap én hebben jouw beperkingen geen gevolgen voor het werk, dan mag je je ziekte of handicap zelfs verzwijgen. Maar wat als je werkgever daar later achter komt? Dat is niet zo fijn voor de relatie met je werkgever. Je kunt er ook voor kiezen om een kort positief antwoord te geven. Geef voorbeelden over hoe jij met die beperking omgaat en dat het ook in andere situaties geen gevolgen voor jouw functioneren heeft gehad.

Wanneer vertel ik iets over mijn ziekte of handicap?

Als je iets over je ziekte of handicap wilt of moet zeggen, dan mag je zelf kiezen wanneer je dat doet. De meeste mensen wachten tot ze worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Want eerst is het vooral belangrijk om uitgenodigd te worden. Voor sommige functies kan het natuurlijk een voordeel zijn als je zelf weet hoe het is om een ziekte of handicap te hebben. Dan kan je het wel kort vermelden in je brief. In andere gevallen verkleint het meestal de kans op een uitnodiging voor een gesprek. 

Als je je uitnodiging voor een gesprek binnen hebt, kan het slim zijn om al voor het gesprek te bellen en te informeren over je beperking. Dat is vooral handig als je verrassingen wilt voorkomen. Zowel voor jou - je blijkt bijvoorbeeld met je rolstoel helemaal het pand niet in te kunnen-  als voor de mensen met wie je het sollicitatiegesprek hebt. Zij kunnen zich er dan vast op voorbereiden dat er iemand langskomt die er anders uitziet, moeilijk praat of meer beweegt. Je bent natuurlijk niet verplicht dit te doen. Als je belt of mailt, laat dan weten welke beperking je hebt en hoe je daar in je werk mee om wilt gaan. Of dat je dat tijdens het gesprek wilt toelichten.

Soms bestaat een sollicitatieprocedure uit meer dan één gesprek. Je kunt er dan voor kiezen om niet in het eerste gesprek iets over je beperking te vertellen. Als je een zichtbare beperking hebt, zal die beperking meestal wel in het eerste gesprek al aan de orde komen. Je kunt er beter maar gewoon zelf over beginnen. Dan kun je ook meteen zeggen welke oplossingen jij ziet voor eventuele problemen. Probeer ervoor te zorgen dat het niet te lang over je ziekte of handicap gaat. Het belangrijkste in het gesprek blijft natuurlijk dat de werkgever er achter komt waarom jij geschikt bent voor die baan. En dat jij te weten komt of die baan en het bedrijf jou echt leuk lijkt.  

Tips van experts!

Op youtube kan je tips vinden voor je sollicitatiegesprek. Dit filmpje gaat over solliciteren met een handicap.