Hulp naar werk vanuit de Wet Wajong

Als je al op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebt, dan kan je met de Wet Wajong hulp krijgen bij het vinden en houden van werk.

Voor wie is de Wet Wajong?
Je kunt hulp krijgen vanuit de Wet Wajong als je:

 • Op je 17de al een ziekte of handicap had.
 • Je in een jaar waarin je minimaal 6 maanden een opleiding volgde een langdurige ziekte of handicap hebt gekregen. Dat moet zijn gebeurd voor je 30 jaar werd.

Je moet ook:

 • 18 jaar of ouder zijn.
 • Of 16 of 17 jaar Ún van school af zijn. Dan moet wel vaststaan dat je vanaf je 18de recht hebt op hulp vanuit de Wet Wajong.
 • Niet binnen een jaar beter kunnen worden.
 • Minstens 25% minder kunnen verdienen dan iemand zonder ziekte of handicap die dezelfde leeftijd en opleiding heeft
 • In Nederland wonen.
 • Als je niet altijd in Nederland hebt gewoond is belangrijk dat je nog geen ziekte of handicap had toen je in Nederland kwam wonen. Of al 6 jaar in Nederland woonde toen je 17 jaar werd.
 • Woon je op je 17de jaar korter dan 6 jaar in Nederland, dan kun je pas na 6 jaar hulp vanuit de Wet Wajong krijgen.
 • Niet ouder zijn dan 65 jaar
 • Niet opgesloten zijn in de gevangenis.

UWV beoordeelt of je recht hebt op ondersteuning uit de Wet Wajong. Meer informatie over de beoordeling van UWV

Welke hulp krijg je van UWV als je recht hebt op hulp uit de Wet Wajong?

Als je recht hebt op hulp van uit de Wet Wajong dan maakt UWV samen met jou een participatieplan. Daarin staat wat voor werk jij in de toekomst kan doen. En wat er nodig is om te zorgen dat je dat werk ook krijgt. In het plan staat wat jij zelf moet doen om te zorgen dat je straks een baan hebt. En ook wat UWV regelt. UWV kan bijvoorbeeld zorgen dat je

In het plan staat ook wat er gebeurt als jij je niet aan de afspraken houdt.

Werk je mee aan het uitvoeren van het plan? En heb je (nog) geen baan waarmee je voldoende geld verdient om voor jezelf te zorgen? Dan heb je recht op inkomensondersteuning vanuit de Wet Wajong. Meer hierover lees je bij je eigen geld.