Hulp naar werk van de gemeenten

Heb jij een beperking, maar geen recht op hulp vanuit de Wet Wajong? Dan kun je bij de gemeente terecht voor hulp naar werk. Gemeenten zijn verplicht om alle jongeren tot 27 jaar die niet naar school gaan of werken te helpen. Dat is geregeld in de Wet investeren in jongeren (WIJ).

Voor wie is de WIJ?
Je kunt van de gemeente hulp naar werk krijgen als:

  • je tussen de 18 en 27 jaar oud bent
  • je niet meer op school zit
  • je niet werkt
  • je werkt maar daarmee niet veel geld verdient

Ben je 16 of 17 jaar?
Dan helpt de gemeente je alleen als:

  • je van school af bent
  • je minimaal een havo, vwo of mbo diploma op niveau 2 hebt of je bent vrijgesteld van het halen van een startkwalificatie
  • je minder dan 16 uur per week werkt

Welke hulp kun je van de gemeente krijgen?

De gemeente kan je helpen door je een baan aan te bieden of door je kansen op werk te verbeteren. Dat kan de gemeente doen door bijvoorbeeld:

  • het aanbieden van korte scholing of opleiding buiten
  • te zorgen voor hulp bij het zoeken van een baan
  • het aanbieden van een werkervaringsplek

De hulp van de gemeente wordt een werkleeraanbod genoemd. De gemeente mag zelf bepalen hoe het werkleeraanbod er in hun gemeente uit ziet. Natuurlijk moet er wel op papier staan waar je in jouw gemeente op kunt rekenen. Je vindt de afspraken terug in de Verordening Wet investeren in jongeren. Je kunt op het Werkplein vragen om de verordening.

Als je een werkleeraanbod wilt, vraag er dan om op het Werkplein. Je krijgt eerst een gesprek om te kijken wat je wilt en kunt. Daarna laat de gemeente jou weten wat voor werkleeraanbod ze voor je hebben.

Werk je mee aan een werkleeraanbod maar levert het niet genoeg inkomen op? Dan kijkt de gemeente of je recht hebt op inkomensondersteuning. Alleen als de gemeente vindt dat jij helemaal niet kan werken dan krijg je alleen een uitkering. De gemeente hoeft je dan niet aan het werk te helpen.

Meer informatie over de inkomensondersteuning vanuit de WIJ lees je bij je eigen geld.