CrossOver logo

Speciale scholen

Er is in Nederland een aantal speciale scholen voor kinderen en jongeren met een beperking:

  • Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • Scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (SO en VSO)
  • Speciale mbo's voor jongeren met een arbeidshandicap

Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
Op deze scholen zitten kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en moeilijk lerende kinderen, die niet naar de gewone basisschool kunnen. De klassen zijn klein. Leerlingen krijgen veel individuele begeleiding. Je krijgt dezelfde lessen als op een gewone basisschool.
Meer informatie.

Scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs
Scholen voor speciaal onderwijs zijn er voor leerlingen die:

  • blind of slechtziend zijn
  • doof- of slechthorend zijn of een taalprobleem hebben
  • een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben
  • gedrags- of psychiatrische problemen hebben

Voor elke groep zijn er aparte scholen. Speciaal onderwijs bestaat zowel voor basis- als voor voorgezet onderwijs. Op scholen voor voorgezet speciaal onderwijs (VSO) krijg je aangepast les. Je kunt een diploma voor vmbo, havo of vwo halen. Is het vmbo te zwaar dan kun je praktijkonderwijs doen of werken in de dagbesteding.

Speciale mbo's voor jongeren met een arbeidshandicap
Kun je door jouw beperking niet naar een gewoon mbo? Dan kun je misschien wel terecht bij de speciale mbo-opleidingen voor jongeren met arbeidshandicap. Op deze scholen krijg je onderwijs in een aangepaste omgeving. Zo kan je toch een gewoon mbo-diploma halen. Meer informatie vind je op de site van REA College of Eega.

Scholierentv

Op scholierentv kun je filmpjes bekijken van opleidingen en beroepen die je kunt gaan doen scholierentv

Hoe maak je je keuze?

TKMST.nl is dť site als je bezig bent met je studiekeuze en loopbaanoriŽntatie. Je vindt beschrijvingen van alle mbo-, bachelor- en masteropleidingen, informatie over studiekeuze, studeren, op kamers wonen, financiŽn, studentensteden en studies en cursussen in het buitenland.