CrossOver logo

Zorg op school

Heb jij op school meer verzorging nodig dan een school normaal biedt? Dan kun je gebruik maken van hulp vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Het kan op school gaan om hulp die je nodig hebt bij:

  • Persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld bij het naar het toilet gaan, eten en drinken of het gebruik van medicijnen of een stoma.
  • Verpleging: als je op school hulp nodig hebt bij verpleegkundige handelingen. Bijvoorbeeld bij het toedienen van medicijnen of wondverzorging.
  • Begeleiding: als je door jouw beperking moeilijk met andere leerlingen kunt omgaan. Iemand kan dan extra toezicht houden bij bijvoorbeeld gym of praktijklessen.

Zorg vanuit de AWBZ krijg je niet zomaar. Je hebt bewijs nodig dat je de zorg echt nodig hebt. CIZ of Bureau Jeugdzorg bepalen welke zorg jij nodig hebt. Vaak moet je ook nog een aanvraag doen voor speciaal onderwijs of een leerlinggebonden financiering (rugzakje). Meer informatie

Scholierentv

Op scholierentv kun je filmpjes bekijken van opleidingen en beroepen die je kunt gaan doen scholierentv

Hoe maak je je keuze?

TKMST is dť site als je bezig bent met je studiekeuze en loopbaanoriŽntatie. Je vindt beschrijvingen van alle mbo-, bachelor- en masteropleidingen, informatie over studiekeuze, studeren, op kamers wonen, financiŽn, studentensteden en studies en cursussen in het buitenland.