CrossOver logo

Het middelbaar beroepsonderwijs

Elk mbo heeft een steunpunt handicap en studie. Daar kan je terecht met al jouw vragen over het volgen van jouw opleiding met jouw beperking.

Vmbo en mbo in één
Een vakcollege is een vmbo en mbo in één. Je begint met het vmbo en kunt op dezelfde school ook je mbo-diploma halen. Het onderwijs is bedoeld voor jongeren die graag praktisch leren. Vakscholen richten zich op beroepen in de techniek of de zorg www.vakcollege.nl.

Speciale mbo's voor jongeren met een arbeidshandicap
Kun je door jouw beperking niet naar een gewoon mbo? Dan kun je misschien wel terecht bij de speciale mbo-opleidingen voor jongeren met arbeidshandicap. Op deze scholen krijg je onderwijs in een aangepaste omgeving. Zo kan je toch een gewoon mbo-diploma halen. Meer informatie vind je op de site van REA College of Eega.

Studeren met een handicap en studiefinanciering
Heb je een handicap of chronische ziekte en recht op studiefinanciering? Dan zijn de volgende regelingen misschien voor jou van belang:

  • Loop je door je ziekte of handicap studievertraging op? Dan heb je mogelijk langer recht op een prestatiebeurs of verlenging van de diplomatermijn.
  • Is het vanwege structurele bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk om een diploma te halen? Dan kan de prestatiebeurs worden omgezet in een gift. Dit geldt in ieder geval als je tijdens jouw studie voor meer dan 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard en in aanmerking komt voor Wajong.
  • Wordt jouw ziekte of handicap tijdens jouw studie erger en kan je daarom het beroep waarvoor je aan het leren bent, straks niet uitvoeren? Dan kan je vragen om nieuwe studiefinanciering voor een passender opleiding.

In alle gevallen moet je eerst contact opnemen met de decaan.

Studiefinanciering en Wajong
Studiefinanciering wordt voor de Wajong niet als inkomen gezien. Daarom wordt studiefinanciering niet gekort op de Wajong-uitkering.
Voor de studiefinanciering wordt de Wajong-uitkering wel als bijverdienste gezien. Bijverdiensten boven een bepaald bedrag, worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gekort op je studiefinanciering. Meer informatie over hoeveel jij mag bijverdienen vind je op de site van DUO.

Bij wie moet je zijn?

Heb je een vraag over het volgen van je opleiding met jouw beperking? Hier vind je een overzicht van de steunpunten Opleiding & Handicap van jouw opleiding.

JOB

JOB komt op voor de belangen van alle mbo-studenten. Op de site vind je onder andere antwoord op jouw MBO vragen

Rugzak in het mbo

Een zak met extra geld voor extra ondersteuning op school. Op rugzakinhetmbo vind je meer informatie over deze regeling.

ROC.nl

Vraagbaak voor iedereen die een functiebeperking heeft en graag een opleiding wil volgen. Informatie over mbo, hbo, en universiteit.

Het middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs