CrossOver logo

Hbo of universiteit

Ben je student aan een universiteit of hogeschool, dan moet niet jijzelf, maar je onderwijsinstelling zorgen voor deze vorm van begeleiding. Je kunt met vragen over extra begeleiding en aanpassing van je studieprogramma terecht bij de decaan van je hogeschool of universiteit.

Ben je student aan een universiteit of hogeschool en heb je vanwege je beperking extra begeleiding of aanpassingen in het onderwijs nodig? Bespreek dat dan met de decaan. De onderwijsinstelling mag een aanpassing alleen weigeren als het realiseren ervan een onevenredige belasting voor de school is.
Meer informatie lees je op de site van de Commissie Gelijke Behandeling.

Studeren met een handicap en studiefinanciering
Heb je een handicap of chronische ziekte en recht op studiefinanciering? Dan zijn de volgende regelingen misschien voor jou van belang:

  • Loop je door je ziekte of handicap studievertraging op? Dan heb je mogelijk langer recht op een prestatiebeurs of verlenging van de diplomatermijn.
  • Is het vanwege structurele bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk om een diploma te halen? Dan kan de prestatiebeurs worden omgezet in een gift. Dit geldt in ieder geval als je tijdens jouw studie voor meer dan 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard en in aanmerking komt voor Wajong.
  • Wordt jouw ziekte of handicap tijdens jouw studie erger en kan je daarom het beroep waarvoor je aan het leren bent, straks niet uitvoeren? Dan kan je vragen om nieuwe studiefinanciering voor een passender opleiding.

In alle gevallen moet je eerst contact op te nemen met de decaan.

Studiefinanciering en Wajong
Studiefinanciering wordt voor de Wajong niet als inkomen gezien. Daarom wordt studiefinanciering niet gekort op de Wajong-uitkering.
Voor de studiefinanciering wordt de Wajong-uitkering wel als bijverdienste gezien. Bijverdiensten boven een bepaald bedrag, worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)gekort op je studiefinanciering. Meer informatie over hoeveel jij mag bijverdienen vind je op de site van DUO.

Handicap + studie

Meer informatie over studeren met een handicap vind je op de site van Handicap + studie

Lekker naar het buitenland?

Lijkt het jou leuk om in het buitenland te studeren? Op deze site lees je hoe anderen dat geregeld hebben.