CrossOver logo

Geld verdienen met werken

Als je betaald werk hebt, dan ontvang je loon. Je hebt minimaal recht op het wettelijk minimumloon voor jouw leeftijd. Vanaf je 23ste hebt je recht op het minimumloon voor volwassenen. Dat is ongeveer 1.400 euro bruto per maand.

Afspraken over het loon maak je met jouw werkgever. De afspraken leg je vast in een arbeidscontract. Werkgevers betalen vaak meer dan het minimumloon. De hoogte van het loon hangt af van het werk dat je doet en de werkervaring die je hebt. Vaak volgt de werkgever een CAO.

Let op: kun je door jouw ziekte of handicap minder productief werken dan anderen? Dan heeft de werkgever misschien recht op loondispensatie. Dan mag de werkgever je minder dan het wettelijk minimumloon betalen. Je krijgt dan een aanvulling op jouw loon van UWV (Wet Wajong) of Gemeente (WIJ).

Alles over jouw geld?

Deze site helpt je om goed met je geld om te gaan. Je vindt er allerlei informatie over geldzaken. Hoe kom je aan geld? En hoe gaan anderen er mee om?

Je verdiende loon

Hoe ga je daar mee om? En welke regels gelden er als je gaat werken. Je leest het hier